Upphandlingssamverkan

Upphandlingssamverkan

Genom upphandlingssamverkan med Borås stad där även Ulricehamn, Tranemo och Bollebygds kommuner ingår, ges kommunerna tillgång och möjlighet att nyttja gemensamma ramavtal som avtalas med diverse leverantörer.

Respektive kommun avgör inför varje upphandlingsförfrågning från Borås stad om sitt deltagande i upphandlingen. Vid deltagande utser kommunen en lämplig referensperson från förvaltningen som kan vara med och utforma krav och kriterier. 
 

Gemensam syn 

Upphandlingssamverkan bygger på ömsesidigt förtroende och strävar inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna att åstadkomma ett tillfredställande samarbetsklimat. Kommunerna beslutar i samråd om nya ramavtalsområden samt om eventuella förlängningar av befintliga ramavtal. 
 

Kommunikation

Utsedda referenspersoner, inköpssamordnare, ansvarar för löpande kontakter mellan kommuner och upphandlingsfunktionen. Avtalsövergripande kommunikation, frågor som rör policys, funktioner etc hanteras av upphandlingschefen i Borås stad och avtalsansvarige i respektive kommun.

Läs mer om upphandling i Borås stad på deras webbplats via länken till höger.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.48