Överpröva upphandling

Rätten till överpröva

Som leverantör har du rätt att överpröva den upphandlade myndighetens beslut.

Leverantören kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Förvaltningsrätten kan även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

För mer information:

Förvaltningsrätten i Jönköping

Tel:  036 - 15 66 00
Fax: 036 - 15 66 55
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.48