Hemtjänst, hemsjukvård - LOV

Svenljunga kommun har valfrihet inom hemsjukvård, personlig omvårdnad och service enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Valfrihetssystemet förväntas ge ytterligare större valmöjligheter för kommuninvånarna i Svenljunga, samt ett ökat antal leverantörer. Vidare är förhoppningen att nya kvaliteter tillförs och att entreprenörskap stimuleras.

Alla leverantörer, såväl privata företag som ideella organisationer, som vill delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kapitlet i 1 paragrafen i LOV, kommer att godkännas av kommunen.

Lagen om valfrihetssystem bygger på att det inte råder någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Kunden betalar till kommunen för erhållen tjänst enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-28 09.12