Skola, förskola

Innan du startar någon form av skolverksamhet, till exempel förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola eller resurscenter måste du göra en anmälan till kommunen. En anmälningspliktig verksamhet får startas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts.

Anmälan

Syftet med anmälan är att vi ska ha möjlighet att lämna råd och ställa krav på en lokal innan lokalen tas i bruk. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Anmälan ska även göras vid förändring av verksamheten som  

  • ny innehavare eller verksamhetsutövare
  • utökning, till exempel att en skola utökar med en förskola
  • större ombyggnader eller tillbyggnader, t ex renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen med mera
  • flytt till paviljong mer än sex månader
  • flytt till annan lokal även om det varit liknande verksamhet där tidigare

Skolor och förskolor är exempel på verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna, och barnen har inte möjlighet att själva välja vilken miljö de ska vistas i. Alla ska kunna vistas i skolan och förskolan, såväl allergiker som handikappade. Därför är det viktigt att ha kunskap om inomhusmiljön i sin verksamhet, och att utemiljön är lämplig.​

Matservering

Alla anläggningar som serverar mat ska registrera detta hos kommunen.

Här kan du läsa mer om registrering av livsmedelsanläggning »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.16