Kunskapsprovet

Kunskapsprovet visar att du kan alkohollagen. För att få serveringstillstånd måste de personer som har stort inflytande i rörelsen ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in till kommunen gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet. Vi kan göra undantag från skyldigheten att göra prov om du till exempel har gjort provet tidigare.

Kunskapsprovet bokar du hos miljö- och byggenheten och det är också där som provet görs. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till kommunen. Du får veta ditt resultat av kommunen.

Så här går provet till

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram provet och provet görs vid en dator. Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik 
  • Bestämmelser om servering 
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet. Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för provet är högst 90 minuter. 

Du kan göra provet muntligt

Provet kan göras på svenska, engelska eller franska. Om du inte kan något av de språk som proven finns på, eller om du kan styrka läs- eller skrivsvårigheter, kan du göra provet muntligt. Du kan då få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av kommunen.

Du kan göra omprov

Du ska ges möjlighet till två omprov. Om du inte godkänns på provet kan det betyda att du får nej på din ansökan om serveringstillstånd.

Avgift för att göra provet

Du betalar en avgift varje gång du gör provet. Det är kommunfullmäktige som har beslutat om avgiften.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 11.37