Undermeny

Serveringstillstånd för catering och festvåning

Catering? Festvåning? Om du ska sälja och servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du ett serveringstillstånd.

Det tillstånd som är aktuellt för catering eller festvåningar kallas stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Det finns också andra typer av serveringstillstånd som kan sökas för att servera till allmänheten eller för enstaka tillfällen.

Information och regler

Miljö- och byggenheten utreder din ansökan. Utredningstiden för ett stadigvarande tillstånd är vanligtvis mellan två och fyra månader. Kom ihåg att ha alla uppgifter klara när du ansöker. Om du måste komplettera med dokument kan vår utredning ta längre tid. 

Bestämt antal gäster

Tillståndet gäller för ett slutet sällskap, det betyder att de som kommer på festen ska vara bestämda i förväg och ha ett gemensamt intresse. Lokalen får alltså inte vara öppen för nya gäster under serveringen.

Catering eller festvåning

Du kan få ett stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap om du till exempel:

  • Har ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Maten serveras sedan i en annan lokal till ett slutet sällskap. Lokalen som ska användas vid servering måste du anmäla till miljö- och byggenheten i förväg.
  • Har en festvåning som du hyr eller äger där du serverar tillredd mat från en meny som är bestämd i förväg.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-30 08.40