Serveringsansvariga

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret på din krog med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela miljö- och byggenheten. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • måste befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal

Tänk på att miljö- och byggenheten inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 11.40