Provsmakning

Du som har ett serveringstillstånd för din restaurang kan anmäla att du vill arrangera provsmakning av drycker ur ditt sortiment. Du som tillverkar egna alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården kan få tillstånd för att erbjuda provsmakning. Du som är godkänd partihandlare kan få tillfälligt tillstånd för provsmakning.

Information och regler

Du måste ha serveringstillstånd om du vill arrangera en provsmakning 

Det kan antingen vara ett stadigvarande tillstånd eller ett tillfälligt tillstånd. Tillståndet ska vara utfärdat av den kommun där du ska arrangera provsmakningen. Du måste ha beslutet på serveringstillståndet innan du anmäler en provsmakning till miljö- och byggenheten.

När du producerar själv

Du kan arrangera provsmakning av din egenproducerade alkoholdryck för allmänheten med ett särskilt tillstånd för provsmakning. Provsmakningen får bara gälla de egenproducerade dryckerna. Lokalen för provsmakningen ska ligga i anslutning till tillverkningsstället.

När du har serveringstillstånd för restaurang

Du som redan har ett serveringstillstånd för din restaurang måste skicka in en anmälan till kommunen när du ska arrangera en provsmakning.

Du som är godkänd partihandlare

Du som ansöker om ett särskilt serveringstillstånd för provsmakning ska uppfylla alla villkor som gäller för det stadigvarande tillståndet med undantag för kravet på att servera mat.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 11.39