Förändringar

Ska din lokal byggas om eller ska verksamheten byta namn, adress eller inriktning? Ska ägandeförhållandena ändras eller ska verksamheten upphöra? Tänk på att du måste anmäla i god tid till miljö- och byggenheten.

När verksamheten förändras så är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till miljö- och byggenheten.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att miljö- och byggenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Anmäl förändringar i din verksamhet

Anmäl nya personer i bolaget

Du ska alltid anmäla om det kommer in nya personer i bolaget. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av miljö- och byggenheten. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, aktieägare eller finansiärer.

När du ska bygga om

Eftersom brandsäkerhet är en del av bedömningen för serveringstillstånd är det viktigt att anmäla till oss om du tänker bygga om i lokalen. detta gör du på blanketten Anmälan av förändringar i ägande eller verksamhet. Du ska också skicka med en ritning. Om du bara bygger om och det inte skett någon annan förändring i bolaget eller verksamheten behöver du inte skicka med andra dokument.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 11.42