Cateringlokal

Om du vill sälja alkohol vid ett cateringtillfälle behöver du ett serveringstillstånd för catering. Du ska sedan anmäla lokalen som du ska servera i till miljö- och byggenheten.

Du måste alltid anmäla själva lokalen till den kommun där lokalen ligger innan den får användas.

Godkänd brandsäkerhet

För att du ska få tillstånd att servera alkohol i en lokal måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Du kan välja att själv kontakta räddningstjänsten för att få ett intyg om att lokalen är godkänd. I annat fall skickar vi en förfrågan till räddningstjänsten. I så fall tar handläggningen längre tid.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-23 11.43