Registrering

Som livsmedelsföretagare måste du registrera din livsmedelsanläggning hos kommunen. Syftet med registreringen är att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om var livsmedelsanläggningen är belägen och vilken verksamhet som bedrivs.

Registrering

Du får inte hantera livsmedel i en anläggning innan du har gjort en anmälan om registrering. Du ska ha en färdigställd anläggning och ett egenkontrollsystem innan verksamheten börjar samt uppfylla lagstiftningens krav på god livsmedelssäkerhet.

Verksamheten får påbörjas tidigast 10 vardagar efter det att anmälan lämnades till kommunen.

Ägarbyte

Om du övertar en befintlig livsmedelsanläggning, till exempel en pizzeria, måste en ny registrering göras hos kommunen innan du får starta. Skälet är att registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren inte till lokalen.

Ändringar i verksamheten

Anmäl i god tid till kommunen innan du gör en betydande ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändring menas att:

 • verksamheten ändras
 • företaget byter ägare (ny registrering krävs)
 • nya processer används
 • anläggningen byggs om
 • sortiment och tillverkningssätt ändras
 • större förändringar av produktionsvolymen

Verksamheter som inte kräver registrering

En verksamhet som är tillfällig och inte bedrivs mer än någon gång per år och som innebär låg risk i hanteringen av livsmedel behöver inte registreras. Det gäller till exempel försäljning av:

 • Varmkorv eller grillkorv
 • Bullar och kakor som är värmebehandlade i sin helhet
 • Förstekta hamburgare
 • Varm och kall dryck
 • Förpackad glass
 • Nygräddade våfflor

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-19 13.57