Egenkontroll

Alla livsmedelsföretag måste ha ett system för egenkontroll. Vilken egenkontroll som krävs och hur omfattande den ska vara beror på vilka risker som finns.

Grundförutsättningar

Egenkontrollen ska minst omfatta grundförutsättningarna eller God hygien- och produktionspraxis (GHP) som det även kallas. Grundförutsättningarna är bland annat:

 • Utbildning
 • Personlig hygien
 • Rengöring
 • Skadedjur
 • Vatten
 • Temperatur
 • Utformning och underhåll av lokaler och utrustning, även fordon
 • Mottagning
 • Avfall

HACCP

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Företag som hanterar eller bereder oförpackade livsmedel ska använda sig av HACCP för att hitta risker och ta fram rutiner för att minimera dessa. När du ska göra detta kan du ta hjälp av branschriktlinjer om det finns sådana för din bransch.  Livsmedelsverket har tagit fram en lista över branschriktlinjer.

Utbildning

Det finns många företag som anordnar utbildningar i livsmedelshygien och egenkontroll. Utbildning med kursledare eller webbaserade utbildningar finns som du kan gå på distans. Dessa företag hittar du på Gula sidorna, Eniro.se eller sök via Google.

Skadedjur

Skadedjur kan sprida smitta och ska därför inte ens förekomma i ett kök. På varje livsmedelsföretag ska det finnas rutiner för vad man gör för att hindra angrepp från skadedjur.

Det kan till exempel vara att man:

 • Har stängda, tätslutande eller nätförsedda fönster, dörrar och portar
 • Har så lite vegetation som möjligt både utomhus och inomhus
 • Inte staplar backar och pallar
 • Tar bort invändiga ljusfällor, alltså lampor, som flugor och så vidare dras till
 • Hanterar sitt avfall på ett bra sätt.

Om du har varit tvungen att bekämpa skadedjur med gift måste det finnas en så kallad beteskarta som visar var man har lagt ut betesfällor samt information om vilket gift som använts.

Se till att göra regelbundna hygienronder, till exempel en gång i månaden, som en del av egenkontrollprogrammet.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.49