Att tänka på innan du öppnar

Den som vill starta eller ta över ett livsmedelsföretag behöver känna till de krav och regler som berör verksamheten.

Anläggningen måste ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett fungerande system för egenkontroll. Dessutom måste personalen ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien för att undvika att livsmedlen blir osäkra.
  

  • Kontakta hyresvärd och kontrollera att du får bedriva den typ av verksamhet du tänkt dig i lokalen.
  • Om det är en ny lokal där det inte har bedrivits någon livsmedelsbverksamhet tidigare ska du kontrollera med kommunen att den är tillåten för din tänkta verksamhet eller om det krävs ett bygglov för ändrad användning.
  • Se till att registrera din anläggning hos kommunen i god tid, minst två veckor, innan du tänker öppna.
  • Kontrollera att ventilationen uppfyller de krav som finns på den verksamhet du ska bedriva.
  • För att ta hand om avfallet måste du abonnera på avfallshämtning. Kontakta kundtjänst för mer information, 0325-183 35.
  • Om du har planer på att servera alkohol måste du söka särskilt tillstånd för det.
  • Ska du ha uteservering och eller dans/disco ska du söka tillstånd hos polisen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.38