Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kyl-, frys- och klimatanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av dessa.

Anmälan vid installation eller konvertering av aggregat

Innan du låter installera ett aggregat som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmedia ska du anmäla det till kommunen. Anmälan ska göras i god tid. Vid installation ska du anlita ett certifierat företag. När installationen är gjord ska en installationsrapport skickas in.

Kontroll av aggregat

Mängden köldmedium påverkar hur ofta du ska kontrollera ditt aggregat:

5 ton CO2e eller mer, kontrollintervall 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer, kontrollerintervall 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer, kontrollinvervall 1 gång per 3 månader

Rapportering

Operatören (oftast den som äger köldmedieanläggningen) har huvudansvaret för att bestämmelserna följs. Är du operatör den 1 januari ett visst år ansvarar du för att rapporteringen sköts under hela det året.

Rapportering som sker 2017 och framåt ska ske enligt förordningen SFS:2016:1128 om flourerade växthusgaser. Den nya f-gas förordningen medför bland annat:

  • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e eller mer, t.ex. 1,27 kg R404a. Dessa aggregat adderas från och med den 1 januari 2017 till totalmängden.
  • Gränsen för inrapportering är från och med 1 januari 14 ton CO2e eller mer.

Rapporteringen ska göras skriftligt och skickas in till kommunen, senast den 31 mars efterföljande år.

Kylfirmorna/kontrollorganen brukar ha de blanketter, som behövs. Om du missar någon anmälan, kontroll eller rapportering, riskerar du miljösanktionsavgift.

Utrustning tas ur bruk

Har man utrustning med köldmedier som gör att man är rapporteringsskyldig, ska man också meddela kommunen om man tar utrustningen ur bruk. Detta görs i samband med den årliga rapporteringen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-30 07.38