Hygienlokaler

Med hygienlokaler avses lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling så som hårvård, massage, akupunktur, tatuering, solarium osv. Alla verksamheter är inte anmälningspliktiga men kommunen har tillsyn över samtliga.

Anmälan

Om du planerar att starta, ändra eller bygga ut en verksamhet för hygienisk behandling är du i vissa fall skyldig att anmäla detta till kommunen i minst 6 veckor innan verksamheten startar eller förändringen genomförs. Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan.

Anmälningsplikten gäller främst verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta och är till för att vi som tillsynsmyndighet ska få möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar. För att hindra smittrisken krävs en god hygien. Det finns krav på lokalens inredning, redskapshanteringen och på den personliga hygienen.

Anmälningsplikt gäller exempelvis för följande verksamheter:

  • Tatuering
  • Piercing
  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Solarier

Är du tveksam om just din verksamhet är anmälningspliktig, var vänlig kontakta kommunen.

Ambulerande verksamhet

Om du flyttar din verksamhet mellan kommuner i till exempel en husvagn, ska verksamheten anmälas i varje kommun där du bedriver din behandling. Gör du hembesök eller liknande ska en anmälan göras till den kommun där utrymmen för till exempel rengöring och lagring av utrustningen sker.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-10 14.04