Tobak

Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak.

Tobaksförsäljning

Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla det till kommunen innan du börjar. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du måste också följa reglerna om bland annat marknadsföring och skyltning, och du måste ha ett egenkontrollprogram.

Du ska ha ett program för egenkontroll


Du som ansvarar för en butik som säljer tobak, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Du ska ha det skrivna egenkontrollsprogrammet i din butik och en kopia skickar du till kommunen när du anmäler försäljningen. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.33