Tillstånd, regler och tillsyn

Att driva näringsverksamhet innebär i många fall att det krävs olika typer av tillstånd som bland annat söks och utfärdas av kommunen.

För vissa verksamheter krävs tillstånd och/eller anmälan till kommunen eller länsstyrelsen innan man påbörjar verksamheter. Kontakta gärna kommunen om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas eller om du behöver söka tillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05 16.24