Startskottet

Startskottet är ett treårigt projekt som finansieras av ESF Europeiska socialfonden. Målet är att fånga upp unga personer med psykisk ohälsa som behöver få stöttning mot studier eller arbete. Startskottet erbjuder stöd genom vägledning och coachning, både individuellt och i grupp.

Det unika i Startskottet är att vi erbjuder deltagarna en tröskellös verksamhet där varje individ möts på sina egna villkor.

För att kunna uppnå detta samverkar vi bland annat med socialtjänsten, arbetsförmedlingen och skolan.

Startskottet är ett projekt i Svenljunga- och Tranemo kommun i samverkan med myndigheter, skola och näringsliv.

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 10.54