Praktik

Praktik ingår i de flesta av våra insatser och är ett perfekt sätt att "få in en fot" på en arbetsplats. Värdefulla kontakter och erfarenheter ökar anställningsbarheten.

Praktik kan ha olika syften som

  • arbetsprövning
  • yrkesprövning
  • yrkesorientering
  • få arbetslivserfarenhet
  • att få referenser
  • bibehålla eller stärka kompetenser
  • få yrkeslivserfarenhet

Praktik kan ske inom våra egna verksamheter och på privata arbetsmarknaden eller inom kommunala förvaltningar och bolag. Här är det coacherna som tillsammans med deltagaren hittar en lämplig praktikplats.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 11.02