POINT

POINT står för Påverkan - Offentligt - Ideellt - Näringsliv - Tillsammans

Vägleder personer i behov av extra stöd för att hitta sin plats på arbetsmarknaden genom nya vägar mot arbete och studier.

Genom olika valbara steg stärks personen på ett positivt sätt för att kunna närma sig sin egen försörjning. Upplägget är både gruppinriktat och individuellt utifrån varje persons egna förutsättningar och planeras tillsammans med en coach. I POINT deltar man i aktivitet minst 20 timmar/vecka.

  1. Målskapande steget är en basaktivitet. Arbetsträning, studie- och yrkesvägledning och friskvårdande aktiviteter kan ingå. Alla deltagare erbjuds att delta i en ACT-kurs under fem tillfällen som är en kurs i att hantera stress och främja hälsa.
  2. Värdegrundssteget
    Ett frivilligt steg i samarbete med föreningslivet. Deltagarna får chansen att vara på en arbetsplats som representant för en förening.
  3. Bildningssteget här ges personen stöd utformat utifrån Supported EDucation (studielinjen) i bl.a. studieteknik och hjälp att söka utbildning eller Supported Employment (arbetslinjen) med att kontakta arbetsförmedlingen, arbetsträna eller undersöka arbetsmarknaden.
  4. Färdighetssteget ger personen fortsatt stöd och uppföljning då de påbörjat studier eller fått en anställning med eller utan lönesubvention. Detta stöd fasas ut succesivt.

Kontakt

Epost till

Epost till

Besöksadress

Tingshuset, Kindsvägen 12, Svenljunga

Jobbcentrum, Tåstarpsgatan 9, Tranemo

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 11.01