Ny Kraft

Ny Kraft är lokaliserat till Tranemo Jobbcentrum och är en PRE-rehabilitering, vilket är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Under en begränsad tid erbjuder vi arbetsrehabilitering med kartläggning och utredning av arbetsförmåga och förberedande/motivationshöjande insatser. Syftet är att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende samt förbättra hälsa. Tillsammans med handläggare och individ läggs en plan för fortsatta insatser.

Våra aktiviteter är indelade i arbetsstationer och där ingår bland annat kreativt skapande, friskvård, grön rehabilitering, montering, dator samt teori. Vid avslut sammanfattas kartläggningen/utredningen i en skriftlig dokumentation som deltagare och handläggare tar del av.

Verksamheten finansieras till viss del av Sjuhärads samordningsförbund.

Kontakt

Epost till

Epost till

Besöksadress

Jobbcentrum, Tåstarpsgatan 9, Tranemo

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 11.03