KRUT-teamet

Kartläggning - Rehabilitering - Utredning - Tillsammans

Vi jobbar med utredning och rehabilitering av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan röra sig om personer med långvarigt försörjningsstöd, sjukskrivning och/eller långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.

Syftet är att kunna identifiera vilka insatser som behövs för att personen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning och ökad livskvalitet.

Genom intervju, självskattning och arbetsprövning kartläggs deltagarens styrkor och begränsningar. Vi dokumenterar under hela processen som därefter resulterar i ett skriftligt utlåtande. Arbetsprövningen är under en begränsad tid och i första hand i våra egna verksamheter så som vintagebutik, café, snickeri eller kommunservice.

Vi samverkar med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, sjukvården, individ och familjeomsorgen och utbildningsamordnare.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-16 11.07