Aktiv Hälsa

Fysiska och sociala aktiviteter främjar hälsa

Vi ger dig som sjukskriven eller arbetssökande möjlighet att delta i aktiviteter som kan förändra, förbättra eller hjälpa dig att bibehålla din hälsa och livskvalitet. Målet är att förkorta sjukskrivningstid och/eller förbereda för fortsatt arbetsrehabiliterande insatser.

Du erbjuds individuella hälsosamtal, där du har möjlighet att sätta fokus på dina behov. Du får möjlighet att delta i fysiska/sociala aktiviteter. Exempel på aktiviteter är medicinsk yoga, vattenqigong, träning på gym, Hälso café.

Efter aktivitetsperioden har rehabiliteringscoachen ett uppföljningssamtal med dig och en återkoppling sker till ansvarig handläggare.

Målgrupp

 

  1. Är helt arbetslösa, sjukskrivna eller har ekonomiskt bistånd
  2. Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetsliv
  3. Du som deltagare kan ta kontakt direkt till rehabiliteringscoachen.

 

Tillhör du målgruppen är intresserad är du välkommen att höra av dig direkt till Ann Järphag.          Du behöver ingen remiss från någon myndighet.

Kontakt

Epost till

Epost till

Besöksadress

Tingshuset, Kindsvägen 12, Svenljunga

Jobbcentrum, Tåstarpsgatan 9, Tranemo

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.59