Våra insatser

Aktiv Hälsa

Aktiv hälsa ger dig som sjukskriven eller arbetssökande möjligheter att delta i aktiviteter som kan förändra, förbättra eller hjälpa dig att bibehålla din hälsa och livskvalitet.

Ny Kraft

Ny Kraft är en verksamhet för dig som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Under 3 månaders arbetsrehabilitering får du prova på olika aktiviteter med syfte att bland annat öka aktivitetsförmåga och förbättra självkänslan.

KRUT-Teamet

Vi jobbar med samordning, rehabilitering och utredning av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Teamet består av arbetsterapeut och sjuksköterska.

POINT

Projektet POINT, Påverkan-Offentligt-Ideellt-Näringsliv-Tillsammans, ska underlätta övergång till arbete för personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Startskottet

Projekt Startskottet är en verksamhet för unga personer med psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöttning mot studier eller arbete. 

MAPS en väg in

MAPS står för Mål-Arbetsplats-Studier. Vi arbetar för att hjälpa ungdomar och andra kommuninvånare att utvecklas efter sina förutsättningar.

 

Tingshuset

Adress
Besöksadress:
Kindsvägen 12, Svenljunga

Postadress:
Tingshuset
512 80 Svenljunga

Kontakt

Mary Andersson
Arbetsmarknadschef
0325-183 25

E-post till Mary Andersson
Madde Lind
Samordnare
0325-181 56
E-post till Madde Lind

Elisabet Svenningson
Samordnare/arbetsterapeut
0325-181 75

E-post till Elisabet Svenningson

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-15 10.06