Våra ungdomar - Vår miljö, VUM

Vi arbetar för att skapa kunskap, intresse och engagemang i miljöfrågor. Vi utgår från Svenljunga där vi har vår lokal.

Våra arbetsuppgifter

Vi hämtar in skrotbilar för att sedan demontera dessa enligt alla regler innan skador som läckage av olja och tungmetaller förorenar miljön.

Privatpersoner och företag kan kontakta oss för att bli av med skrotbilar, uttjänta jordbruksredskap, gamla maskiner och annat skrot. Vi samarbetar med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund som använder en del av de insamlade fordonen vid övningar. Övriga arbetsuppgifter hos oss är bland annat däckmontering samt svetsning.

Adress
Besöksadress:
Kindsvägen 12, Svenljunga

Postadress:
Tingshuset
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-07 14.06