Skogslaget

Skogslaget utgår från Svenljunga där vi har vår lokal. Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och kan samtidigt anpassa takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Målet är inte i första hand att producera utan att alla ska få en möjlighet att delta och utvecklas.

Våra arbetsuppgifter

Vi utför skogsarbete, bland annat slyröjning i tätbebyggt område, avverkning, samt skogsåtgärder. Vi är även behjälpliga vid iordningsställande av tomtmark, industrimark och vägbyggen. Vi arbetar även med vedproduktion genom att såga och klyva ved. Hos oss kan du även få kunskap av att timra vindskydd och att tillverka utemöbler i furu.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 11.07