Hemsändningsbidrag

Är du en butik som säljer dagligvaror till hushåll på kommunens landsbygd eller ordnar särskilda inköpsturer? Då kan du ansöka om hemsändningsbidrag för att du erbjuder service till personer som har svårt att ta sig till butiken på egen hand. På denna sida hittar du ansökningsblanketter och information om hur det fungerar.

Vad är ett hemsändningsbidrag?

Det är ett kommunens ansvar att se till att invånarna har möjlighet att få tag i livsmedel. Hemsändningsbidraget är ett verktyg för att garantera en lägsta nivå för service till konsumenter som bor på landsbygden och saknar möjlighet att själva ta sig till en livsmedelsbutik.

Svenljunga kommun lämnar hemsändningsbidrag till butiker som distribuerar dagligvaror till hushåll på kommunens landsbygd, alternativt anordnar särskilda inköpsturer till stadigvarande boende i Svenljunga kommun som är bosatta utanför Svenljunga tätort och som inte själva klarar av att handla hem dagligvaror.

Så fungerar det för konsumenten

Konsumenten tar själv kontakt med butiken som utför tjänsten och väljer därmed själv leverantör/butik. Konsumentens behov av hemsändning skall vara av färdtjänstliknande karaktär, dvs en person med någon form av funktionshinder som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel, eller inte får köra eget fordon samt inte har tillgång till allmänna kommunikationsmedel.

Hur ofta ska konsumenten erbjudas leverans?

En leverans eller inköpsresa per vecka och hushåll. Det är däremot butikens rätt att bestämma på vilket sätt hemsändning eller inköpsresa sker. Vid behov hjälper affärsinnehavaren också konsumenten att bära in varor. 

Avgift för konsumenten för tjänsten

Butiken har rätt att ta ut en avgift direkt av konsumenten för hemsändningen på max 20 kronor. Varje butik bestämmer själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid hemsändning av varor. Om kunden beställer varor till ett försäljningsvärde under 100 kronor har butiksinnehavaren rätt att säga nej till hemsändning.

Så fungerar det för butiksinnehavaren

Alla dagligvarubutiker/livsmedelsaffärer i Svenljunga kommun har rätt, i enlighet med riktlinjer för hemsändningsbidragPDF, att erbjuda hemsändning och/eller inköpsturer och för detta få hemsändningsbidrag.

Rätten till hemsändningsbidrag innebär för butiken också en skyldighet att utföra hemsändningsverksamhet inom sitt upptagningsområde.
Detta innebär att, under förutsättningen att beställning sker till närmaste belägna butik inom kommunen, förbinder sig butiksinnehavaren att ombesörja hemsändning eller inköpsturer till de personer som inte sjävla klarar att handla hem dagligvaror.

Butiken är också skyldig att informera hushåll i området om rutiner och annan aktuell nödvändig information.

Butiken noterar leveranser på särskilt lista för rapportering till kommunen samt ansöker om utbetalning av hemsändningsbidrag hos kommunen på en särskilt blankett. Beviljat hemsändningsbidrag betalas ut i efterskott kvartalsvis via post- eller bankgiro. Ansökan om utbetalning med tillhörande redovisning av hemkörning och kunder måste ha inkommit till kommunledningskontoret senast den förste i januari, april, juli respektive oktober.

Lista på mottagande kunder redovisas till kommunen genom redovisningen av hemsändningstillfällen.

Bidragets storlek

Bidraget utgår med högst 100 kronor i veckan per hemsändning/inköpsresa och hushåll.

< 5km – 70 kr/leverans

> 5km – 100 kr/leverans

Konkurrens

Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan butiks hemsändningsverksamhet.

Så gör du som butiksinnehavare som önskar erbjuda hemsändningsbidrag

Om du som butiksinnehavare önskar erbjuda hemsändningsbidrag kontaktar du kommunen för att teckna ett avtal. Avtalet tecknas årsvis och du ansöker om förlängning av avtalet i samband med att du ansöker om utbetalning av bidrag.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-02 12.09