Hemsändningsbidrag

Svenljunga kommun lämnar hemsändningsbidrag till butiker som distribuerar dagligvaror till hushåll på kommunens landsbygd, alternativt anordnar särskilda inköpsturer. Handlaren ansöker om hemsändningsbidrag genom blanketterna till höger.

Målgrupp

Stadigvarande boende i Svenljunga kommun (pensionärer och/eller funktionshindrade eller genom annat beslut kvalificerade = personer inom Svenljunga kommun som inte själva klarar av att forsla hem dagligvaror), men bosatta utanför Svenljunga tätort, och som:

  • Inte har möjlighet att ta sig till affären på egen hand
  • Inte har bra förbindelser med kollektivtrafik till butik

Konsumenten tar själv kontakt med butiken som utför tjänsten och väljer därmed själv leverantör/butik. Vid behov hjälper affärsinnehavaren också kunden att bära in varor.

Hemsändningsfrekvens

En leverans eller inköpsresa per vecka och hushåll. Butiken noterar leveranser på särskilt lista, inkluderande kvittens från kunder. Denna lista redovisas till kommunen i samband med ansökan om utbetalning av hemsändningsbidrag. Det ankommer butiksinnehavaren att bestämma på vilket sätt hemsändning eller inköpsresa skall ske.


Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.09