Styrdokument

Svenljunga kommuns författningssamling

Kommunens verksamhet regleras lagar som fattats av riksdagen och förordningarna som beslutats av regeringen. Förutom dessa bestämmelser finns olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser och nämnder och deras verksamheter samt även för de kommunala bolagen.

Policys

Planer

Program

Regler

Riktlinjer

Rutiner

Strategier

Taxor

Regler, bolag och stiftelser

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 13.31