12 december 2017

Medborgarlöfte mot ungdomars narkotikamissbruk

Idag har medborgarlöftet för 2018 skrivits på. Lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun har valt att skapa ett medborgarlöfte om att fokusera på insatser mot ungdomars narkotikamissbruk under 2018. Löftet är en satsning för att tidigt upptäcka och stoppa narkotikamissbruk hos ungdomar.

Vid undertecknandet medverkade från Svenljunga kommun: kommunalråd Stefan Carlsson och kommunchef Magnus Nilsson, kommunchef, samt Emelie Risbeck, folkhälsostrateg. Från polisen medverkade både Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef och Annika Stomberg, kommunpolis i Svenljunga.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun tagit fram utifrån en lokal lägesbild och beskriver vad kommunen och polisen lovar att utföra i konkreta åtgärder under ett tidsintervall. Löftet är en komplettering till samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen som slöts 2016.

För att motverka användingen av narkotika krävs att Polisen och Svenljunga kommun tillsammans intensifierar det brotts- och drogförebyggande arbetet med både generella och selektiva insatser. Prioriterade målgrupper är ungdomar upp till 18 år samt vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9.

 

Lokalpolisområdeschef Tomas Jansson och kommunalråd Stefan Carlsson undertecknar medborgalöftet.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 10.51