29 augusti 2017

Kommunens utveckling i statistik

vår sida om öppen data kan du se statistik över hur kommunen har utvecklats.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

För Svenljunga kan du bland annat se lån av böcker från kommunala bibliotek, valdeltagande, antal förskolebarn, olika kostnader, invånarantal och mycket mer. Läs mer här »

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-29 09.14