16 augusti 2017

Invånare får chans att tycka till om sin kommun

Det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare i 131 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där. Svenljunga kommun deltar och SCB skickar ut 800 enkäter.

Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra kommunens service och tjänster till våra medborgare. Det ska vara tydligt vilken service vi ger och vad medborgaren kan förvänta sig av kommunala tjänster. I detta arbete ingår en mängd åtgärder, medborgarundersökningen är ett led. Det är en attitydundersökning vilket innebär att resultatet speglar en uppfattning oavsett om, eller när, de som deltagit varit i kontakt med kommunen. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Vi samarbetar med polisen i denna undersökning, så den kommer ha en extrasida med tilläggsfrågor från polisen. Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Intresset för medborgarundersökningen är stort. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

 

Tidigare undersökningar

År 2009 genomfördes den första medborgarundersökningen hos oss via SCB. Då fick vi godkänt när det gällde Svenljunga som en kommun att leva och bo i. Även beträffande hur nöjda invånarna var med kommunens verksamheter. Däremot var det sämre med möjligheten till inflytande. Efter undersökningen 2009 påbörjade vi därför ett arbete med att förbättra inflytandet. Några exempel är webbsända fullmäktigemöten och fler tillfällen för medborgardialog. Undersökningen som genomfördes hösten 2013 besvarades av 57 procent. Sammanfattningsvis var deltagarna i undersökningen nöjda med grundskolan, våra gång- och cykelvägar och kulturutbudet. Däremot vill man ha bättre möjligheter att påverka, fler fritidsmöjligheter och ett ökat miljöarbete. 2015 ansåg medborgarna att deras möjligheter till inflytande i kommunen har ökat sedan förra mätningen. Du kan läsa mer om tidigare medborgarundersökningar här »

Vill du också tycka till?

Även om just du kanske inte får enkäten från SCB har du ändå självklart möjlighet att förmedlade dina synpunkter till oss – här hittar du formuläret för synpunkter »

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-16 12.35