Presentation av kommunpolis och reviderat samverkansavtal

Onsdagen den 20 januari undertecknade lokalpolisområdeschefen Tomas Jansson och kommunalrådet i Svenljunga, Stefan Carlsson, det reviderade samverkansavtalet mellan kommunen och polisen. Vid samma tillfälle blev Svenljungas kommunpolis Annika Stomberg presenterad för kommunens representanter och media.

Kommunpolis i Svenljunga

Vid mötet fick deltagarna träffa Svenljungas utsedda kommunpolis. Arbetet med kommunpoliser är ett steg i polisens stora omorganisation och tanken är att de ska arbeta i nära samarbete med kommunen och invånarna i kommunen.

Svenljungas kommunpolis heter Annika Stomberg. Hon bor själv i Svenljunga och kommer att börja sin nya tjänst i början på februari. Annika ska bland annat jobba med de frågor som ingår i samverkansavtalet, men också vara kommunens kontakt in i polisens organisation.

Reviderat samverkansavtal

För fyra år sedan tecknade Svenljunga kommun och polisen ett samverkansavtal gällande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Nu är avtalet reviderat och det är dags att underteckna det. Precis som tidigare har samverkansavtalet fyra prioriterade områden;

  • Ungas drogkonsumtion      (tobak, alkohol och narkotika)
  • Ungdomsbrottslighet
  • Organiserad brottslighet
  • Trafiksäkerhet

- Vi är glada för att det arbete vi lagt ner i det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) nu har resulterat i detta reviderade avtal där vi nu har vi goda förutsättningar för ett fortsatt samarbete med polisen,  säger Kristina Sunebrand som är utvecklingsledare folkhälsa i Svenljunga kommun.

- Vi vill fortsätta utveckla vår samverkan med Svenljunga kommun. Avtalet är en utmärkt modell för att formalisera vårt gemensamma förebyggande arbete. Det är i samverkan vi blir som starkast, säger Tomas Jansson som är lokalpolis-områdeschef.

Signering av det reviderade samverkansavtalet mellan Svenljunga kommun och polisen.

På bilden ser vi kommunpolis Annika Stomberg, kommunchef Magnus Nilsson, lokalområdes-polischef Tomas Jansson, utvecklingsledare folkhälsa Kristina Sunebrand och kommunalrådet i Svenljunga Stefan Carlsson.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 15.14