Resultat av medborgardialog, ÅVC

Den 9 juni hade vi en medborgardialog om placering av en ny återvinnings- central i kommunen.

Nu kan du läsa en sammanställning av de idéer och förslag som kom fram vid träffen. Du kan även se de olika alternativen som diskuterats på kartbilder.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog handlar om att förtroendevalda och tjänstemän i kommunen vill lyssna på dig som kommuninvånare och att du har möjlighet att vara med och påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12 11.38