Gemensam arbetsmarknadsenhet med Tranemo

För några år sedan slog vi samman våra personalenheter. Nu tar vi ytterligare ett steg och sammanför arbetsmarknadsenheterna i Tranemo och Svenljunga.

Under hösten 2014 har möjligheterna för en sammanslagning utretts och resultatet blir nu en gemensam arbetsmarknadsenhet som träder i kraft den 1 maj 2015.

Måndagen den 23 februari fattade kommunstyrelsen i Tranemo beslut om sammanslagningen och måndagen den 2 mars tog kommunstyrelsen i Svenljunga samma beslut.

På fredagen den 6 mars hölls en gemensam presskonferens om sammanslagningen.

Positivt på många plan

Sammanslagningen ses som positiv av alla inblandade, både personalen som ska arbeta gemensamt i kommunerna och av politikerna som fattat beslutet om att slå samman arbetsmarknadsenheterna.

Det finns många fördelar med en gemensam arbetsmarknadsenhet. Framförallt ökar kvaliteten och servicen till medborgarna i båda kommunerna då enheten breddas i sin kompetens. Arbetet kan dessutom bedrivas mer målgrupps-anpassat och flexibelt eftersom det blir ett större område att arbeta i.

På bilden ses: Crister Persson- kommunalråd Tranemo, Annika Hedvall- kommunchef Tranemo, Claes Redberg- oppositionsråd Tranemo, Mary Andersson- Arbetsmarknadschef för båda kommunerna från och med 1 maj, Johan Björkman- oppositionsråd Svenljunga, Stefan Carlsson- kommunalråd Svenljunga och Magnus Nilsson- kommunchef Svenljunga.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 15.14