På bilden ses: Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga, Crister Persson, kommunalråd Tranemo, Eva Johansson, komunalråd Svenljunga, Stefan Carlsson, Svenljunga, Claes Redberg, Tranemo, Lars Vesterlund, Tranemo, Johan Björkman, Svenljunga och Peder Yderhag, Personalchef Svenljunga.

Gemensam personalenhet i Svenljunga och Tranemo

Svenljunga och Tranemo kommuner får en gemensam personalenhet under hösten i år. I dag (onsdagen den 8 augustui 2012) beslutade politikerna i kommunstyrelsens allmänna utskott i Tranemo tillsammans med politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Svenljunga att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun att fatta det beslutet.
- Det har varit stor politisk enighet i båda kommunerna om att genomföra detta förslag. Än har vi inte mött någon som är motståndare. Men vi måste självklart avvakta besluten i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i båda kommunerna, säger Eva Johansson (c), kommunalråd i Svenljunga kommun.
- Ska vi i framtiden få en bra utveckling i småkommunerna måste vi samarbeta. Det minskar sårbarheten och underlättar för oss att rekrytera och behålla kompetent personal. Det blir en mer rationell hantering av personalfrågorna och det är till gagn för kommuninvånarna, fortsätter Crister Persson (c), kommunalråd i Tranemo kommun.

Gemensam arbete bakom


Det är de anställda inom personalavdelningarna i de båda kommunerna som under våren har jobbat fram förslaget till hur en sammanslagen personalenhet ska se ut. Förslaget innebär att dagens 16 tjänster minskas till 14. Dock kommer ingen person att sägas upp eftersom det finns ett par vakanta tjänster.

Förslaget innebär också att den nya personalenheten placeras på Lövstagatan i Tranemo, i det hus som tidigare inrymde förskolan Lövkulla. Det kommer också att finnas en gemensam personalnämnd för de två kommunerna. Rullar beslutet igenom i båda kommunerna under augusti och september kommer den nya personalenheten att börja jobba från och med den första oktober i år.
- Då kommer vi inte fysiskt att finnas på plats i Tranemo allihop, eftersom lokalerna på Lövstagatan måste anpassas en del men då kan vi börja jobba ihop, säger Peder Yderhag, i dag personalchef i Svenljunga kommun och föreslagen som chef för den gemensamma enheten.

Lägre kostnader på sikt


På sikt räknar man med att en gemensam personalenhet innebär lägre kostnader för kommunerna, dels genom att de vakanta tjänsterna inte tillsätts, dels genom att det bara blir en chefstjänst och dels genom att man kan samlas kring en databas, vilket innebär lägre kostnader och en rationellare hantering av data.

De ledande politikerna i Tranemo och Svenljunga är överens om att det i framtiden kan bli fler verksamheter i de två kommunerna som på något sätt kommer att slås ihop. Dock finns det inga konkreta förslag framme i dag.
- Först ska vi genomföra det här på ett bra sätt, det kanske kan bli en mall för hur framtida samarbeten kan se ut, säger Eva Johansson.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 15.14