Undermeny

Webbsändningar 2018

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden från 2018.

Kommunfullmäktige 3 september 2018

Information – Användande av VA-kollektivets fonderade överskott till investeringen ”Reservvattentäkt Billeberg”, Revidering av socialnämndens reglemente, Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning…

Titta på kommunfullmäktige 3 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 18 juni 2018

Information – Långsiktig skolplan för Svenljunga kommun, Riktlinjer för bidrag till byalag, Svar på motion om att vidta åtgärder för stationshuset i Hillared...

Titta på kommunfullmäktige 18 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 28 maj 2018

Information – Samverkan inom kostförsörjning med Tranemo kommun, Besparingskrav inklusive konsekvensanalys för nämnderna, Långsiktig skolplan för Svenljunga kommun…

Titta på kommunfullmäktige 28 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 16 april 2018

Information – Årsredovisning för Svenljunga kommun för år 2017, Bildande av ett kommunalt naturreservat i Buttorps forsar, Svar på motion om att säkra kommande års personalförsörjning inom äldrevården…

Titta på kommunfullmäktige 16 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 19 mars 2018

Information – Ätrans Vattenråd, Investeringsbudget 2018 inklusive kvarstående medel, Svar på Svenljungaförslag om asfalterad cykelväg mellan Hillared och Sexdrega…

Titta på kommunfullmäktige 19 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 12 februari 2018

Information – Digitaliseringsstrategi 2018-2025, Svar på motion om minskad användning av palmolja, VA-investeringar 2018-2019...

Titta på kommunfullmäktige 12 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03 07.02