Undermeny

Webbsändningar 2017

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden från 2017.

Kommunfullmäktige 27 november 2017

Information – Verksamhetsplan för Svenljunga kommun 2018-2020, Taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2018 (VA-taxa), Årets anställd i Svenljunga kommun 2017...

Titta på kommunfullmäktige 27 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 13 november 2017

Information – Delårsbokslut för Svenljunga kommun 2017, Riktlinjer för flyktingmottagning, Program för integration...

Titta på kommunfullmäktige 13 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 16 oktober 2017

Information – Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2:a kvartalet 2017, årsredovisning för Svenljunga kommuns stiftelser och fonder (små) 2016, årsredovisning för Svenljunga kommuns stiftelser och fonder (stora) 2016…

Titta på kommunfullmäktige 16 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 11 september 2017

Information – Strategi för mål- och resultatstyrning, Svar på motion om medborgarkontor i södra kommundelen, Riktlinjer för bostadsförsörjning

Titta på kommunfullmäktige 11 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Information – Utökat vattenskyddsområde för Ätran (mer information finns på skyddaatran.se), Delårsrapport för Svenljunga kommun 2017, Tillsätta en fullmäktigeberedning för översyn av kommunens organisation, arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt partistöd inför mandatperioden 2018-2022

Titta på kommunfullmäktige 19 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Informationspunkt – Svenljunga kommuns årsbokslut 2016, Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2016, Svar på medborgarförslag om Thilanderska parken...

Titta på kommunfullmäktige 29 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 20 mars 2017

Informationspunkt –Svar på motion avseende kostenheten, Svar på motion om elcyklar för äldre, Utökad kommunal borgen för AB Svenljunga Bostäder...

Titta på kommunfullmäktige 20 marslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 13 februari 2017

Informationspunkt –Insamlingssystem för hushållsavfall, VA-policy för Svenljunga kommun, Överföring av folkhälsomedel till utegym...

Titta på kommunfullmäktige 13 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 13.50