Undermeny

Webbsändningar 2015

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden från 2015.

Kommunfullmäktige 30 november 2015

På mötet: Verksamhetsplan 2016 - 2018, Upphävande av tidigare beslut om investeringsmedel för kontor på Klockaregården, Handlingsprogram för krisberedskap 2015...

Titta på kommunfullmäktige 30 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2 november 2015

På mötet: Besök av rektorn för Högskolan i Borås, Björn Brorström, Anmälan om inkomna ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor, Delårsbokslut tertial 2...

Titta på kommunfullmäktige 2 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 12 oktober 2015

På mötet: Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om naturbruksgymnasiets framtid, Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Högagården Meddelanden. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, andra kvartalet 2015...

Titta på kommunfullmäktige 12 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 31 augusti 2015

På mötet: Granskning av stiftelser (fonder) som Svenljunga kommun förvaltar år 2014, Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente, Svar på motion – skolans upptagningsområde...

Titta på kommunfullmäktige 31 augustilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 15 juni 2015

På mötet: Delårsrapport april 2015 – Svenljunga kommun, Begäran om investeringsmedel för kontor på Klockaregården, Konvertering av värmekälla för kommunens lokaler i Överlida...

Titta på kommunfullmäktige 15 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 18 maj 2015

På mötet: Tilläggsanslag till barn och utbildningsnämnden, Besparingsförslag 1 % / nämnd 2015, Överlida Fjärrvärme AB, Renhållningsordning - Avfallsplan 2015-2020 och Föreskrifter för avfallshantering...

Titta på kommunfullmäktige 18 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 13.48