Undermeny

Webbsändningar 2014

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden från 2014.

Kommunfullmäktige 15 december 2014

På mötet: Årsredovisning 2013 – Svenljunga kommuns stiftelser och fonder, Tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, VA-taxa 2015...

Titta på kommunfullmäktige 15 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 24 november 2014

På mötet: Rapport ej verkställda beslut 3:e kvartalet 2014, Verksamhetsplan 2015-2017, Utdebitering 2015...

Titta på kommunfullmäktige 24 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 3 november 2014

På mötet: Underskottstäckning stiftelsen Klevs Gästgiveri, Delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland, Policy mot mutor, Samrehab 2.0: Nytt avtal...

Titta på kommunfullmäktige 3 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 20 oktober 2014

På mötet: Val av kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2014-10-20 – 2018-10-14...

Titta på kommunfullmäktige 20 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 6 oktober 2014

På mötet: Försäljning av Teaterbiografen, Svenljunga 5:315, till Svenljunga Verksamhetslokaler AB, Styrdokument – Regler för kommunalt partistöd, Motion – gör Svenljunga till en ”fristadskommun”...

Titta på kommunfullmäktige 6 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 1 september 2014

På mötet: Verksamhetsplan 2015-2017, Utdebitering 2015, Ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda...

Titta på kommunfullmäktige 1 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2 juni 2014

På mötet: Kvartalsrapport 3 månader, Motion – Buller i förskolan, Krisledning för Svenljunga kommun – plan och reglemente...

Titta på kommunfullmäktige 2 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 12 maj 2014

På mötet: Föräldrastödplan för Svenljunga kommun, Återremiss Hagabacken, Årsredovisning 2013 Svenljunga kommun, Löneväxling till pensionsförsäkring...

Titta på kommunfullmäktige 12 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 7 april 2014

På mötet: Redovisning ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2013, Delegationsrätt - översyn, Medborgarförslag om fria bad på Moga Fritid för brukare inom daglig verksamhet...

Titta på kommunfullmäktige 7 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 10 februari 2014

På mötet: Lokaliseringsutredning ny återvinningscentral, Kommunal krisledningsplats – principbeslut, Fullmäktigeberedning om kommunens organisation...

Titta på kommunfullmäktige 10 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 13.49