Undermeny

Webbsändningar 2013

Här kan du titta på kommunfullmäktiges sammanträden från 2013.

Tidigare sändningar

Kommunfullmäktige 16 december

På mötet: Uppvaktning årets kommunanställd och 25 års anställning, Aktieägartillskott till Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB, Framtidsplan för återställande av balanskrav – tillägg till Verksamhetsplan 2014-2016...

Titta på kommunfullmäktige 16 decemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 11 november

På mötet: Alkolås på kommunens bilar, 8 månaders uppföljning, valärenden...

Titta på kommunfullmäktige 11 novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 7 oktober

På mötet: Verksamhetsplan 2014-2016 - återremiss, Utökad låneram, Förvärv av bostadsfastigheter till större familjer...

Titta på kommunfullmäktige 7 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 2 september

På mötet: Motion — Samarbete med närliggande kommuners förvaltningar, Revisionsberättelser och ansvarsfrihet för Svenljunga kommuns stiftelser och fonder 2012,  Verksamhetsplan 2014-2016...

Titta på kommunfullmäktige 2 septemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 17 juni


På mötet: Bolagens årsredovisning, Årsredovisning 2012 - koncernen, Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2012...

Titta på kommunfullmäktige 17 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 3 juni


På mötet: Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden, Förskola Moga, Högagårdens förskola...

Titta på kommunfullmäktige 3 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 6 maj


På mötet: Högagårdens och Hillareds förskola, Motion - traditionella skolavslutningar, Motion — riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet, Motion — införande av lämplighetstest för nyanställda inom äldreomsorgen...

Titta på kommunfullmäktige 6 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 8 april


På mötet: Svar på interpellation om Hillareds stationshus, förskola Moga, fritidsgård paviljong Moga...

Titta på kommunfullmäktige 8 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige 11 februari


På mötet: Information fiberutbyggnaden i Svenljunga kommun, ombyggnation Klockaregården, lokalutredning centralorten...

Titta på kommunfullmäktige 11 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 13.49