Undermeny

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du datum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnders sammanträden i Svenljunga kommun.

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden framgår även av tillkännagivelsen i Svenljunga och Tranemo Tidning onsdagen före sammanträdet.

Publicering av kallelser och protokoll

Kallelser till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen publiceras normalt cirka en vecka innan aktuellt sammanträde. Protokoll publiceras efter att det blivit justerat.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-27 16.33