Medborgarundersökning

Hur upplever kommunens invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

För att få svar på ovanstående frågor genomför vi regelbundet en medborgarundersökning. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som genomför undersökningarna på uppdrag av kommunen. Hittills har vi gjort medborgarundersökningar 2009, 2013, 2015 och 2017.

I undersökningen kan våra medborgare tycka till om kommunen inom tre områden:

  • kommunens verksamhet
  • kommunen som en plats att bo och leva i
  • inflytande på kommunens verksamheter och beslut

Undersökningen mäter attityder

Det tar alltid tid att förändra attityder, så det kan ha skett både förbättringar och försämringar som inte "slagit igenom" ännu. 

Undersökningen 2017

Tidigt i höstas fick 800 slumpvis utvalda medborgare mellan 18 och 84 år ett brev med vår medborgarundersökning som de kunde besvara antingen via webben eller som pappersenkät. De som valt att svara på frågorna hjälper oss nu att utveckla vårt arbete med förbättrat stöd och service till våra medborgare.
Svarsfrekvensen i årets undersökning var 45 % vilket är något bättre än i många andra kommuner. Resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

Kommunen som en plats att bo och leva på

Svenljungas index i årets undersökning blev 49 vilket är samma som i 2015. Jämfört med tidigare har arbetsmöjligheter fått bättre betyg och bostäder lägre. Förbättringsområden hittar vi inom bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Kommunens olika verksamheter

Index inom detta område blev 47 men det är INTE en säkerställd försämring jämfört med förra undersökningen då vi hade 49. Vi skiljer oss från andra jämförbara kommuner gällande sämre betyg för förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd för utsatta personer. Förbättringsområden: miljöarbete, äldreomsorg, gång- och cykelvägar samt grundskolan.

Medborgarnas inflytande i kommunen

Medborgarna anser att deras möjligheter till inflytande i kommunen har ökat sedan mätningen, 2013, men årets undersökning visar inte på någon säkerställd förändring sedan 2015. Jämfört med 2015 har frågeområdet förtroende fått lägre betygsindex men ligger fortfarande högre än 2013. Förbättringsområden: förtroende och påverkan.

Resultaten redovisas både i en sammanfattnade rapportPDF och en utförligare rapportbilagaPDF.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-28 10.24