Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK)  består av ett antal viktiga områden och mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

2017 deltog knappt 260 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör KKiK till ett bra verktyg för att jämföra kommuner med varandra. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Svenljunga kommun deltar för femte gången.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Viktigt att utveckla vår kvalitet

Vi har sedan några år påbörjat ett arbete med ökad målstyrning och förbättrad kvalitet. Fullmäktige har därför fastställt tio fullmäktigemål som följs upp med hjälp av indikatorer och jämförs med övriga kommuner via KKiK-måtten. Läs mer om hur Svenljunga placerar sig i KKiK-mätningen 2017

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13 11.02