Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunernas kvalitet i korthet är består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet.

2016 deltog drygt 250 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör KKiK till ett bra verktyg för att jämföra kommuner med varandra. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Svenljunga kommun deltar för fjärde gången.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Viktigt att utveckla vår kvalitet

Vi har sedan några år påbörjat ett arbete med ökad målstyrning och förbättrad kvalitet. Fullmäktige har därför fastställt 10 fullmäktigemål, som i vissa delar är jämförbara med övriga kommuner via KKiK-måtten.
Läs mer om hur Svenljunga placerar sig i KKiK-mätningen 2016PDF

Kontakt
Lena Lövgren
Utvecklingsstrateg
0325-183 70

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01 08.12