Statistik

Om du vill få en snabb översikt av olika verksamheter i kommunen så kan du använda  Jämföraren från databasen Kolada.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. Statistiska Centralbyrån, Sveriges kommuner och landsting, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Du kan hitta statistik om allt från befolkningsstatistik till kommunal service.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Om du vill jämföra med andra kommuner finns det färdiga funktioner i kolada.selänk till annan webbplats

 
Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 12.41