Leverantörsfakturor

På denna sida kan du läsa om hur du ska göra för att skicka fakturor till kommunen.

Fakturor

Inkommande leverantörsfakturor scannas och skickas sedan vidare elektroniskt för kontroll och attestering. Det är viktigt att fakturan är märkt med "Er referens" följt av fem siffror.
Kommunen har betalningsvillkor 30 dagar efter ankomstdatum av den kompletta fakturan.

Fakturor skickas till

Svenljunga kommun
Box 63
512 22 Svenljunga

Organisationsnummer

212000-1512

Information till leverantörer som fakturerar Svenljunga kommunPDF

Elektroniska fakturor

Kommunen har även möjlighet att ta emot elektroniska fakturor. Svenljunga kommun samarbetar med Handelsbanken och BGC Invoice.
Bank: Handelsbanken (HANDSESS)
GLN-nr 7362120001514
Er referens (5 positioner) ska uppges.

Information om elektroniska fakturor »PDF

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-04 14.02