Ekonomi och budget

Budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen budget för kommunens verksamheter. Budgeten omfattar såväl pengar som verksamhetens inriktning med konkreta mål att uppnå innan årets slut. Likaså omfattar budgeten långsiktiga planeringsramar för de kommande tre åren.

Bokslut

Varje år fastställer kommunfullmäktige kommunens resultat i ett bokslut. Bokslutet beskrivs i kommunens årsredovisning, som utöver det ekonomiska resultatet också innehåller en beskrivning av hur verksamheterna har nått de i budgeten fastställda målen. Bokslutet ska fastställas senast under april månad, året efter det aktuella verksamhetsåret.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 08.14