Styrgruppen för medborgardialog

Styrgruppen behandlar frågor som kan bli aktuella för medborgardialog och består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige samt en tjänsteman som skriver minnesanteckningar.

Syftet med medborgardialog

Medborgardialogen ska komplettera, förstärka och stödja beslutsfattarna. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret ligger alltid hos de förtroendevalda. Dialogerna syftar till ökad delaktighet och insyn i de politiska processerna.

Förslag på frågor för medborgardialog kan komma från både politiker och medborgare. Styrgruppen fungerar som ”bollplank” och bedömer om frågan är lämplig för medborgardialog, föreslår dialogmetod samt hur återkopplingen ska ske.
Läs gärna mer under rubriken Hur kan jag påverka?öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13 10.52