Pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsföreningarna i kommunen. Rådet är en viktig kanal till er äldre i samhället.

Sammansättning


Rådet består av 11 ledamöter ur organisationerna PRO och SPF samt ersättare. Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande. Pensionärsrådets arbetsutskott består av 3valda ledamöter från rådet.

 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 11.56